Puppy cursus

In de eerste vier maanden van zijn leven leert een pup ontzettend snel. In deze eerste maanden wordt in de puppycursus de basis gelegd voor een uitstekende baas - hond relatie. Bovendien zult u door onze positieve- en beloningsgerichte methode verbaasd zijn hoe leuk uw pup het vindt om te leren. Natuurlijk leren wij de pup ook grenzen aan. 

Het is dan ook belangrijk zo vroeg mogelijk te beginnen met de cursus. Het tempo van leren is bij een hond van 8 tot 16 weken groter dan het ooit nog in zijn leven zal zijn. Dit betekent dat hij in deze periode dus heel veel positieve ervaringen op moet doen en daar willen wij u graag bij begeleiden. 

 

In de praktijk betekent dit dat er een aantal belangrijke gehoorzaamheidsoefeningen aan bod komen zoals; zitten, liggen, hier komen en er wordt een begin gemaakt met het netjes leren lopen aan de lijn. In de tijd die over is worden er veel spelletjes aangeboden waarin de samenwerking tussen begeleider en hond bovenaan staat zodat er een goede vertrouwensband ontstaat. Ook bieden we regelmatig wat balans & coördinatie oefeningen aan zodat uw pup zijn lijf goed leert kennen. 

 

De puppycursus is bedoeld voor honden vanaf 8 weken die hun eerste vaccinatie hebben gehad of een geldige titer bepaling hebben. De andere honden die hier op het terrein lopen zijn allemaal volledig geënt of getiterd dus u loopt hier met uw pup geen gevaar. Dit ter bescherming van uw hond en andere honden.  

 

De kosten voor de puppycursus bedragen  €225,- voor 10 lessen.